Citylab
Company Body

Citylab

CityLab speelt in op de problematiek die onze fors groeiende steden meebrengen. De immense verkeerscongestie, de groeiende afvalberg, energetische hittevelden, ... zijn problemen die de leefbaarheid van vandaag en morgen in het gedrang brengt. Ontwikkelingslabo en testbed CityLab buigt zich over deze vraagstukken en timmert aan oplossingen door het voeren van onderzoek en het initiëren van visibele projectwerking in het straatbeeld. 

Citylab

Corda nav
Corda INCubator
Kempische Steenweg 311 bus 1.02
3500 Hasselt
Corda1 - Corda INCubator
0800 91 680
Statistics
6employees