Sluit menu
Beyond advisory
Company Body

TriFinance is een internationale netwerkorganisatie die de groei van mensen voorop stelt en tal van op maat gemaakte diensten in finance, operations en adviesverlening aanbiedt. Ze heeft meer dan zevenhonderdvijftig professionals in dienst - Me inc.®’ers (me incorporated) - verspreid over Nederland, België en Duitsland. Dankzij dat netwerk kan TriFinance snel nieuwe verbindingen leggen, kennis delen en aanbieden. Het bedrijf biedt een unieke combinatie van diensten, die Transition & Support, Advies en Recruitment & Selection bundelt tot een hoogwaardig en pragmatisch totaalpakket. De netwerkorganisatie levert geen dikke rapporten maar wel concrete en passende oplossingen. Met die Do-How aanpak richt TriFinance zich vooral op grote en middelgrote bedrijven, zowel in de industrie als in de dienstensector. Banken, verzekeringsmaatschappijen en organisaties uit de (semi-)publieke en non-profitsector behoren tot zijn klanten. TriFinance is deel van ParkLane Insight, waartoe ook Tri-ICT en TriTraining behoren.   

TriFinance is an international network organization that puts the growth of people first and offers many tailor-made services in finance, operations and advice. She employs more than 750 professionals - Me inc.® employees (me incorporated) - spread across the Netherlands, Belgium and Germany. Thanks to this network, TriFinance can quickly establish new connections, share and offer knowledge. The company offers a unique combination of services, bundling Transition & Support, Advice and Recruitment & Selection into a high-quality and pragmatic total package. The network organization does not deliver thick reports but concrete and appropriate solutions. With this Do-How approach, TriFinance focuses primarily on large and medium-sized companies, both in industry and in the services sector. Banks, insurance companies and organizations from the (semi-) public and non-profit sector belong to its customers. TriFinance is part of ParkLane Insight, which also includes Tri-ICT and TriTraining.  

TriFinance